Arkiv


...

MEDLEMSMØTE TORSDAG 5. MARS

Bamble IF's Oldermannslaug arrangerer medlemsmøte på klubbhuset torsdag 5. mars kl. 1900. Vi får besøk av Jan Erik Tangen, som blant mye annet er kjent som forfatteren av Grendlandsbøkene. Jan Erik Tangen vil holde foredrag med tema

Les mer
...

Årsmøte i Bamble IF's Oldermannslaug

Bamble IF's Oldermannslaug arrangerte sitt første årsmøte torsdag 29. januar på klubbhuset.Det var 30 oldermenn tilstede.Oldermannslauget gjenvalgte Roar H. Olsen som 1.oldermann, Lars Thore Tinderhol

Les mer