Årsmøte i Bamble IF's Oldermannslaug

Postet av Bamble Idrettsforening den 3. Feb 2015

Bamble IF's Oldermannslaug arrangerte sitt første årsmøte torsdag 29. januar på klubbhuset.
Det var 30 oldermenn tilstede.
Oldermannslauget gjenvalgte Roar H. Olsen som 1.oldermann, Lars Thore Tinderholt som 2. oldermann og Hans Per Heistad som sekretær.
Kasserer Kjell Kjær ønsket ikke gjenvalg.  Som ny kasserer ble valgt Nils A. Elvig.

Bamble IF's Oldermannslaug ble stiftet i mars i år, og har nå 57 medlemmer.
Målet er at lauget i løpet av året skal ha 75 medlemmer.

Lauget regner med å arrangere fem medlemsmøter i løpet av året, og har kontakt med flere meget interessante foredragsholdere.

I forkant av årsmøtet 29. januar holdt ODD's adm. direktør Einar Håndlykken et meget interessant foredrag om bakgrunnen for suksessen ODD har hatt i 2014 sesongen, og de videre planene for klubben.

Det var 35 lydhøre tilhørere til Håndlykkens foredrag, og en engasjert forsamling hadde en rekke spørsmål til foredragsholderen.  Lederne av fotballgruppene i Langesund, Stathelle og Herre var også invitert til Håndlykkens foredrag.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.